WIJKRAAD
Wijkraad CKM
U vindt hier het antwoord op de vragen: wie en wat is de Wijkraad, waar staan zij voor, wat is hun doel, welke taken en bevoegdheden hebben zij? Maar ook vindt u informatie over de plannen, ontwikkelingen en projecten binnen onze wijken. Denk hierbij aan het Wijkplan, bestemmingsplan en verkeersplan, maar ook projecten die de leefbaarheid bevorderen.

De data van onze openbare vergaderingen vindt u in de kolom hiernaast. Onze vaste vergaderlocatie is ontmoetingscentrum Meteoor aan de Oude litherweg . U bent van harte welkom, de koffie staat klaar. Aanmelden hoeft niet, alleen als u spreekrecht wilt weten we dat graag vooraf. 

Mocht u nog relevante informatie missen, of heeft u een aanvulling, stuurt u ons dan s.v.p. een bericht via het contactformulier. Als wij u niet voldoende kunnen helpen sturen wij uw vraag door. 

Vacatures in de WIJKRAAD CKM

Wijkraad CKM
De wijkraad is een initiatief van de gemeente Oss en bestaat maximaal uit 7 personen. Onze wijkraad is gekoppeld aan de wijk Centrum Krinkelhoek Mettegeupel. Wij hebben op dit moment nog vacatures  in de wijkraad.

Wat kan en mag u als wijkraadslid?
Als wijkraadslid benadert, activeert en motiveert u mede-wijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de gemeente betrekt de wijkraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Uw kennis en ervaring gebruikt u in deze gesprekken.
Daarnaast adviseert de wijkraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. Zo wordt uw wijk nóg fijner om te wonen!
De wijkraad staat met beide benen in de wijk, tussen de mensen, luistert, denkt mee en adviseert. Wat leeft er onder de bewoners van onze wijk? Aan wat voor voorzieningen hebben de bewoners behoefte?
Hoe ziet de verkeerssituatie nu en over 5 jaar eruit? Hoe verhogen we de veiligheid op straat? Worden er nog woningen gebouwd? De wijkraad houdt zich met dit soort feitelijke zaken bezig.

We willen graag voor u aan de slag en dan niet alleen voor u maar het liefst met u.
Géén verkiezing Je bent wijkraadslid voor een periode van vier jaar.
Een onafhankelijke commissie selecteert de kandidaten, u hoeft dus geen stemmen te werven.
Aanmelden is voldoende.

Wilt u zich aanmelden als wijkraadslid? Neem dan contact op met de voorzitter van de wijkraad of de wijkcoördinator van de gemeente Oss. voorzitter@wijkraadckm.nl of L.Verbrugge@oss.nl


Activiteiten
Geen activiteit aanwezig

      
Wijkkrant
26-06-2024
Wijkwijzer juni 2024
15-03-2024
Wijkwijzer maart 2024