WIJKRAAD
Kernteam

Kernteam

In onze wijk zijn verschillende professionals actief. Ze komen gemiddeld 1x per maand bij elkaar in het kernteam.

Het kernteam is een samenwerkingsnetwerk, bestaande uit de organisaties ONS welzijn, Politie Brabant Noord-Oost, Woningbouwvereniging BrabantWonen en de gemeente Oss (afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Wijkzaken). Dit zijn de vaste partners. Afhankelijk van het onderwerp kan het kernteam uitgebreid worden met andere professionals

De leden van het kernteam houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen hun werkgebieden en overleggen en stemmen zaken voor en van de wijk op en met elkaar af.

Samenstelling Kernteam CKM 

Gebiedsbeheerder
Dhr. M. Bovens 
Telefoon 14 0412
m.bovens@oss.nl

Wijkagent Politie Maasland
Dhr. M. van Creij
Mw. P. van der Knaap
Telefoon 09008844
michael.van.creij@politie.nl
paula.van.der.knaap@politie.nl

Brabant Wonen
Janet Govers
Marjon Heeres
Telefoon 0412664911
j.govers@brabantwonen.nl
m.heeres@brabantwonen.nl

Sociaalwerker Ons-Welzijn
Nezahat Akbal
Telefoon 0883742525
nezahat.akbal@ons-welzijn.nl

Wijkcoƶrdinator
Geert-Jan van den Brand
Telefoon 140412
gj.van.den.brand@oss.nl